Svadba


Vo Švajčiarsku je v očiach štátu iba civilný sobáš právoplatnou formou uzavretia manželstva. Popri tom sa však môže manželský pár slobodne rozhodnúť, uzavrieť sviatosť manželstva aj cirkevne alebo si vymeniť manželské sľuby formou, ktorá je nezávislá na vierovyznaní či konfesii. Ak pre Vás prichádza do úvahy práve táto druhá možnosť, môžete sa u nás prihlásiť na prvý, nezáväzný a bezplatný pohovor, v rámci ktorého môžete vyjadriť svoje osobné želania a individuálne predstavy. Cieľom nasledovných stretnutí býva spravidla stanovenie konkrétneho priebehu sobášneho aktu. V jeho centre stojí manželský sľub, ako vyznanie a prejav vzájomnej lásky. Širší rámec slávnosti pozostáva z osobitne zvolených hudobných diel, básní, textov či symbolických úkonov, ku ktorým patrí napríklad výmena svadobných prsteňov. Pri voľbe konkrétnej lokality máte nespočetné možnosti. Svoje ÁNO si môžete povedať v kaplnke, na zámku, na pláži, na vrchole hôr, v lietadle alebo na ktoromkoľvek inom, pre Vás zodpovedajúcom mieste.


Tento deň bude Vaším veľkým dňom!


 

»Láska nechce vlastniť a ani ju nemožno vlastniť; láske totižto stačí iba láska.«


Chcete sa dozvedieť viac? Impresie, filmová dokumentácia (svadba) a ceny.


© 2020 CÉRÉMONIE GRICHTING