Pohreb


Aj v časoch pandémie korony sme tu v prípade pohrebu pre Vás!

Bez akejkoľvek byrokracie a vo vedomí náležitej zodpovednosti.

Infolinka: 079 218 57 64


Pri pohrebných obradoch u nás asistujú profesionálne školení rečníci a rečníčky. Na rozdiel od cirkevných rituálov tu však chýba priamy vzťah k náboženským témam. Namiesto žalmov či modlitieb sa v nich zamýšľame nad otázkami „vzniku a zániku“, mimoriadnu pozornosť venujeme biografii zosnulého/zosnulej či ich životnému odkazu. Každé úmrtie je potrebné nahlásiť na matričnom úrade (Bestattungsamt) obecného úradu. Tu majú tiež pozostalí možnosť uviesť, či si ohľadne pohrebných obradov želajú cirkevného zriadenca alebo civilného rečníka. Početné matričné úrady vedú zoznamy s patričnými adresami civilných rečníkov. Podľa zvolenej formy pohrebného obradu (rakva, urna, rozlúčka so zosnulým/zosnulou na jazere alebo v prírode) existuje veľa podôb konkrétneho obradu. Naši rečníci predsedajú celému obradu a poskytujú pozostalým aj veľa priestoru na to, aby sa do neho mohli aktívne zapojiť.


V prípade úmrtia sa na nás môžete obrátiť aj mimo stránkových hodín na telefónnom čísle

 
 

»Ten, kto žije v pamäti svojich drahých, nie je mŕtvy, iba vzdialený; mŕtvy je iba ten, na koho sa zabudlo!«  Immanuel Kant 


V poslednom čase pozorujeme u mnohých ľudí aj silnú tendenciu, plánovať svoj pohrebný obrad už počas aktívneho života. Keďže nám právo človeka na sebaurčenie vo všetkých jeho podobách mimoriadne leží na srdci, sme aj tomuto fenoménu pozitívne naklonení. Neváhajte sa s Vašimi otázkami obrátiť na nás.


Chcete sa dozvedieť viac? Filmová dokumentácia (pohreb), urny a ceny.

 


© 2020 CÉRÉMONIE GRICHTING