Honorár


Pohrebné obrady
od 1650 frankov
(10 pracovných hodín)

Svadba
od 1980 frankov
(12 pracovných hodín)

Uvítanie detí do života
od 990 frankov
(6 pracovných hodín)

Poradenstvo, asistencia
165 frankov / hod. 


Všetky honoráre sú ponímané vo švajčiarskych frankoch včítane 7.7% DPH. 

Honorár zahŕňa asistenciu počas obradu včítane predprípravných sedení, ako aj realizáciu obsahovej stránky. Výdavky spojené s dopravou či materiálom Vám započítame osobitne. Za bežný kilometer účtujeme 1 frank.

V prípade dopravy verejnými dopravnými prostriedkami účtujeme cestovné lístky v 1. triede s polovičnou zľavou (Halbtax).

Za ceremónie v cudzom jazyku účtujeme príplatok 400 frankov.

V prípade realizácie obradov v zahraničí pre Vás vypracujeme cenovú ponuku.


Za účelom uhradenia honorára Vám po realizácii obradu doručíme písomné vyúčtovanie. Platiť môžete samozrejme aj všetkými kreditnými a debitovými kartami, taktiež prostredníctvom Google-, Apple Pay a Bitcoin.


Naše služby sú spoplatnené. Napriek tomu nechceme nikoho odmietnuť. V prípade, že by ste si nami účtované ceny nemohli dovoliť, Vás prosíme o krátke zdôvodnenie a cenovú ponuku, ktorá sa Vám zdá spravodlivá.


Prvý pohovor je vždy nezáväzný a bezplatný.  


Stav: 01.01.2021


© 2020 CÉRÉMONIE GRICHTING