Uvítanie detí do života


Niektorí rodičia nemajú žiadny vzťah k cirkvi či náboženstvu, iní sú vedení túžbou, aby sa ich deti mohli v budúcnosti sami rozhodnúť, či sa chcú stať členmi nejakého náboženského spoločenstva, alebo nie. Kto by chcel počiatok života svojho dieťaťa napriek tomu sláviť formou intímneho rodinného rituálu, môže tak urobiť prostredníctvom uvítania detí do života. Často sa takéto slávnosti uskutočňujú na miestach, ktoré pre rodičov veľa znamenajú, napríklad vo voľnej prírode, na ich súkromnom majetku či na inom, pre nich dôležitom mieste. Popri rodičovskom manifeste, ktorý rodičia svojmu dieťaťu v rámci tohto rituálu slávnostne prezentujú, bývajú do obradu zapojení aj blízki príbuzní, ako napríklad krstný otec, krstná mama, starí rodičia či rodinní priatelia. Títo sa môžu spolupodieľať na zhotovení pamiatkového predmetu, ktorý potom dieťaťu na jeho životnú cestu symbolicky odovzdajú.

 
 

»Deti sú vnímavejšie na to, čo ich rodičia robia, ako na to, čo hovoria.«


Chcete sa dozvedieť viac? Kontakt a ceny.© 2020 CÉRÉMONIE GRICHTING