Vitajte na domovskej stránke CÉRÉMONIE GRICHTING!


Aj v časoch pandémie korony sme tu pre Vás!

Bez akejkoľvek byrokracie a vo vedomí náležitej zodpovednosti.

Infolinka: 079 218 57 64


Christian D. Grichting založil v roku 2004 CÉRÉMONIE GRICHTING a realizuje počnúc týmto rokom v rámci celého Švajčiarska pohrebné obrady, svadby a uvítania detí do života, ktoré sú v plnej miere nezávislé od náboženského vyznania či konfesie. V jeho činnosti ho podporuje malý tím, ktorý spolu s ním zdieľa racionálne a humanistické myšlienkové dedičštvo. Vzhľadom na tieto, od náboženského vyznania či konfesie nezávislé obrady, nebolo potrebné začínať od nuly. Na prvý pohľad sa tieto obrady totižto ničím nelíšia od známych cirkevných rituálov. Až pri bližšom pohľade je zrejmé, že sa od nich jasne odlišujú obsahom, ktorý je oslobodený od náboženského vyznania či konfesie, variabilitou vo voľbe lokality pre ten-ktorý obrad a v neposlednej miere aj širším výberom možností, zahrnúť do konkrétneho obradu aj svoje vlastné podnety, myšlienky či predstavy.

 
 

»V centre našich slávení stojí vždy človek!«


Chcete sa dozvedieť viac? Uvítanie detí do života, svadba, pohreb, termín


© 2020 CÉRÉMONIE GRICHTING